Historie Baptisten Gemeente Zutphen

De Baptisten Gemeente Zutphen heeft een lange voorgeschiedenis. 
In 1884 waren er al huissamenkomsten in Zutphen en de geschiedenis heeft zich voortgezet, vaak in samenwerking met Baptisten Gemeenten in Apeldoorn en Deventer.

In juni 1958 werd het kerkgebouw aan de Burgemeester Dijkmeesterweg aangekocht en werden statuten en huishoudelijke reglement gemaakt, van dit gebouw hebben we tot 1992 gebruik mogen maken.

  oudegebouw   nieuwe gebouw
  (oude gebouw)   (huidige gebouw)

 
Het huidige kerkgebouw aan de Tadamasingel no.3 in Zutphen hebben we in 1992 aangekocht, en in dit gebouw houden we onze erediensten en andere activiteiten.
De Gemeente telt ongeveer 40 leden.